LİMAN YÖNETMELİĞİ

Bodrum Belediye A.Ş. Tarafından İşletilen Limanlarda Uygulanan  'Bodrum Liman Yönetmeliği' Kuralları 

1- Denize Elverişlilik Belgesi olan ve sigortası olan tekneler limana
girebilir, iskeleye yanaşabilir veya dış limanda tonoz şamandıralarına
bağlanabilir.


2- İşletmemiz rıhtım ve iskelelerinde, şamandıra bağlamalarında atık
alım kurallarına uyulmak zorunludur. Denize ve çevreye hiçbir atık
bırakmayınız.


3- Liman içinde denize girmek ve yüzmek yasaktır.


4- Liman içinde, rıhtım ve iskelelerde balık tutmak yasaktır.


5- Liman ve iskelelerde, tonozlu şamandıralarda bağlı bulunan
teknelerde yüksek sesle müzik dinlenmez, gürültü yapılmaz.


6- Akşam saat 19.00 ile sabah saat 10.00 arasında jeneratör çalıştırılmaz.


7- İskele üzerinde, 12 yaşından küçük çocuklar ebeveynlerinin
refakatinde olurlar.


8-Palamar görevlilerinin uyarılarına ve limandan ayrılış programına
uyulması zorunludur.


9- İşletmemiz rıhtım ve iskelelerinde izin alınmadan ticari tanıtım ve
pazarlama yapılamaz.


10- İşletmemiz rıhtım ve iskelelerine bağlı teknelerde bakım ve onarım
yapılamaz. Tekneler neta olmak durumundadır.


11- İşletmemiz rıhtım ve iskelelerinde, tonozlu şamandıralarda bağlı
bulunan tekneler kendi sorumluluklarındadır. Tekneler personelsiz
olarak başıboş bırakılamaz. Oluşabilecek maddi zararlar donatana
aittir.


12- Rıhtımlarda bot karaya çekilmez, eşya bırakılmaz.


13- Rıhtım ve iskelelerimizde, şamandıralarımızda uyarılara ve kurallara uyunuz.

 

14-Limanımız içerisinde 2. sıra Tekne bağlamak Liman Yönetmeliği gereğince yasaktır.