STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisi Hakkında

STS Bodrum, Cumhuriyet tarihimizin ilk yelkenli okul gemisidir.
 
Gemi, BOSAV (Bodrum ve Karya Kültür, Sanat veTanıtma Vakfı) bünyesinde ve çeşitli kurumların finansal katkılarıyla inşa ettirildi. Özellikle yat turizminin her geçen gün daha fazla önem kazandığı ülkemizde, bu alandaki nitelikli eleman sayısı oldukça az. Yelkenli okul gemisinde denizcilik bilgilerinin sistemli bir yöntemle uygulamalı olarak, gençlere öğretilmesi hedefleniyor. Böylelikle yat turizmine daha faydalı elemanlar yetiştirilmiş olacak.
Denizlerine sahip çıkacak, bilinçli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak, denizlerin kirlenmesine ve kirletilmesine engel olacak, kötü alışkanlıklara yönelmeyecek, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu olacak gençler yetiştirebilmek amacıyla hayata geçirilmiş bir proje olan STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisi, bu konuya duyarlı birçok kişi, kurum ve kuruluşların katkıları ile tamamlanmış ve ekim 2001 tarihinden itibaren eğitim programlarına başlamıştır. 
 
AKTİVİTELER
STS BODRUM EĞİTİM PROGRAMLARI 

Haftalık ve Aylık Kurslar 

Kış aylarında sektörde çalışmakta olan kaptanlara ve gemicilere yönelik haftalık ve aylık kurslar düzenlenerek, sektördeki eğitim boşluğu kapatılmaya çalışılacaktır. Yaz aylarında ise; bu konuda eğitim almak isteyen kişilere ve üniversite öğrencilerine yönelik günlük ve haftalık kurslar düzenlenecektir. 

Eğitim Kapsamı 

a)Temel Denizcilik bilgileri 
b)Genel Kültür 
c)Navigasyon 
d)Yelken kullanımı 
e)Motor bakımı 
f)Turizm hizmeti ana konuları 
g)Deniz sevgisi, terbiyesi ve disiplini 
h)Spor 

Özendirme Gezileri 
İlk ve Ortaöğretim öğrencileriyle, özellikle sektöre gemici gönderen köy okulları öğrencileri için, çocuklara ve gençlere deniz sevgisini aşılamak ve onları deniz sektöründe iş sahibi olmaya özendirmek üzere bir program çerçevesi içinde günlük deniz gezileri yapılacaktır. 


Düzey 1 Uygulamalı Eğitim 
Düzey 1 Teorik Eğitim 
Düzey 2 Teorik Eğitim 
Düzey 2 Uygulamalı Eğitim 
Düzey 3 Uygulamalı Eğitim
 

DÜZEY-1 UYGULAMALI EĞİTİM MÜFREDATI 

AMAÇ: Başlangıç düzeyindeki katılımcılara yat yelkenciliğini tanıtmak ve kişisel güvenlik kurallarını, deniz adamlığını ve dümenciliği tekne mürettebatında görev alacak seviyede öğretmek. 

1. Denizcilik terimleri, tekne parçaları, donanım ve yelken bilgisi. Yelkencilik ve yatta yapılan işlere ilişkin olarak verilen emirleri anlamaya yetecek seviyede bilgi. 

2. Yelken İdaresi 
Yelkenleri bağlamak, açmak, camadan vurmak ve toplamak. Iskota, mandar ve vinç kullanımı. 

3. Halatlar ve Bağlar. 
Halat kullanımı, roda etme, yerleştirme, koçboynuzuna, tekli ve ikili babaya voltalama. Palamar halatlarının kullanımı. Bağlar ve doğru kullanımları, kropi, kazık, beden, ızbarço, kolona, tekli ve ikili sancak, camadan bağları. 

4. Yangınla mücadele ve önlemler 
Yangın tehlikeleri ve önleme. 
Yangın talimi. 

5. Kişisel Güvenlik Ekipmanı 
Emniyet halatı, canyeleği. 

6. Denize adam düştü! 
Denize düşen kişinin kurtarılması. 

7. Acil durum ekipmanı 
İşaret fişeği kullanımı. Cansalı teknikleri. 

8. Davranış ve Gelenekler 
Sancak görgü kuralları, limanda gürültü önleme, çevre teknelere karşı nezaket. Denizadamının çevreyi korumaya ilişkin sorumlulukları. 

9.Yol Hakları 
Denizi gözleme alışkanlığı. 

10.Dingiler 
Yükleme kuralları ve kürek çekme. 

11.Meteoroloji 
Hava tahmin hizmetleri 

12.Deniz tutması 
Deniz tutmasının etkisiz/kısmen etkili/tam etkili olduğu durumların işe etkisi. 

13.Yelkencilik ve dümencilik 
Yelkenciliğin temel prensipleri, her seyir açısında yelkenlerin izlenmesi, trimlenmesi. Motorla ve yelkenle seyirde pusla rotasının takibi. 

14.Genel Sorumluluklar 
Güverte üstünde ve altında teknenin günlük süreğen işleriyle ilgili sorumluluklar. 

DÜZEY-1 TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ (60 SAAT)
1. Denizcilik Terimleri (2 saat) 
a. Tekne ve gövde parçalar 
b. Genel deniz terimleri 

2. Halatlar-Bağlar 3 saat 
a. Sentetik halatlar hakkında genel bilgi 
b. Bağlar: Kropi bağı, ızbarço bağı, kazık bağı, camadan bağı, tekli ve ikili sancak bağı, beden bağı, kolona bağı. 
c. Voltalama, vince alma, roda etme. 

3. Demirler 1 saat 
a. Demir karakteristikleri. 
b. Demirleme teknikleri. 

4. Güvenlik 3 saat 
a. Güvenlik ekipmnı yerleşimi ve kullanımı 
b. Yangınla mücadele ve önlemler. 
c. Emniyet halatları ve can yelekleri. 
d. VHF İmdat çağrısı gönderme. 
e. Kurtarma prosedürleri (helikopter dahil). 

5. Çatışmayı Önleme Kuralları 2 saat 
a. Dümen ve yelken kuralları (5,7,8,9,10 & 12-19) 
b. Genel Kurallar 

6. Mevki,rota,hız 1 saat 
a. Enlem & boylam. 
b. Navigasyon terimleri. 
c. Gerçek kerteriz & rotalar. 
d. Deniz mili 

7. Haritalar & yayınlar 2 saat 
a. Semboller& kısaltmalar, açıklamalar, mesafeler. 

8. Çizim Araçları 1 saat 
a. Paralel cetvel, işaretleyiciler, ayraçlar. 

9. Pusula 3 saat 
a. Doğal Sapma. 
b. Transit alarak arızi sapma kontrolü. 
c. Pusula düzeltme 
d. El kerteriz puslası. 
e. Dümenci pusulası yerleştirilmesi 

10. Harita Çalışması 5 saat 
a. Dümen tutulan rotaya göre mevki, alınan mesafe, düşme ve akma. 
b. Mevki alma. 
c. Düşme ve akmayı hesaba katarak dümen tutulacak rota 

11. Mevki Belirleme 2 saat 
a. Punt hattı kaynakları. 
b. Mevki belirleme metodlarının kesinliği. 
c. GPS. 

12. Görsel yardımcılar 1 saat 
a. Denizfenerleri, fenerler, ışıklar. 

13. Meteoroloji 3 saat 
a. Meteorolojik tahmin bilgilerin kaynakları. 
b. Tahmin verirken kullanılan terimler, Bofor skalası. 
c. Alçak, yüksek basınç ve cepheler. 

14. Seyir planlama 2 saat 
a. Kısa kıyı seferleri için navigasyon planlama 
b. Meteorolojik etmenler. 

15. Kısıtlı Görüşte Navigasyon 1 saat 
a. Siste önlemler & kısıtlamalar. 

16. Pilotaj 3 saat 
a. Transitler, yolgösterici hatlar, güvenli hatlar. 
b. IALA Bölge A Şamandıralama 
c. Yelkencilik talimatları. 
d. Pilotaj planları, liman girişi. 

17. Deniz ve Çevre 1 saat 
a. Kirlilik, çevre koruma. 

DÜZEY-2 UYGULAMALI EĞİTİM MÜFREDATI 

AMAÇ: Düzey-2 eğitimi ufak bir teknenin gündüz şartlarında ve gel-git durumu bilinen sularda kaptanlığını güvenli şekilde yapabilecek derecede ya da büyük bir teknenin denizde ya da limanda vardiya sorumluluğunu alabilecek derecede pilotaj, navigasyon, denizadamlığı bilgisi vermeyi amaçlar. 

Eğitim Önkoşulları: 30 gün denizcilik, 2 gün kaptanlık, 800 mil, 12 gece saati. VHF ehliyetnamesi. İlk Yardım sertifikası. 

1. Denize hazırlık 
Teknenin denize hazırlanması, motor kontrolleri, yelken seçimi, güverte üstü ve altı donatıların bağlanması ve istiflenmesi. 

 
2. Güvertedeki İşler 
Camadan atmak, camadan çözmek, hakim koşullara uyacak yelken değişiklikleri yapmak. Demirlemeye hazırlanmak, demirlemek, bordalayarak demirlerken güvertedeki görevler, şamandıraya yaklaşmak, demirlemek, demir vira etmek, şamandıradan ya da bordalanan iskeleden ayrılmak. 

3. Navigasyon 
Harita işleri ve seyir süresince yapılması gereken rutin navigasyon işleri. 
Mevki alma ve işaretleme. 
Parekete ve tahmini mevki belirleme 
Düşmeyi telafi edecek rotanın belirlenmesi. 
IALA şamandıralama. 
Navigasyon kayıtlarının tutulması. 
Sonar ve iskandil savlosu. 
GPS 

4. Pilotaj 
Limandan ayrılış ve giriş için pilotaj planı yapılması ve uygulanması. Yolgösterici ve güvenli hatlar. Transitler ve derinlikler. 

 
5. Meteoroloji 
Tahmin kaynakları, deniz tahminlarinin yorumlanması, tahmin için barometrenin kullanımı. 

6. Yol kuralları 
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları hakkında bilgi. 

7. Bakım ve Onarım İşleri 
Bakım işlerinin yürütülmesi. Sentetik halatların özellikleri ve kullanım alanları. 

8. Motor 
Akaryakıt ve hava filtrelerinin değiştirilmesi, yakıt pompası ve yakıt sistemi. 

9. Kumanya düzenleme 
Yat için kumanya düzenlenmesi. 

10. Acil durumlar 
Denize adam düşmesi durumunda kaptan olarak doğru kararların alınması. İşaret fişeği ve cansalının nasıl kullanıldığı bilgisi. Acil durumda VHF kullanımı ve imdat çağrısı gönderme. Yedekte çekme. Kurtarma prosedürleri, helikopterle kurtarma. 

11. Genel organizasyon bilgisi 
Vardiya düzeninin organizasyonu. Limanda ve denizde bir vardiyanın sorumluluğunu alma. 

12. Motor seyrinde tekne idaresi 
Ufak bir tekneyi bordalama ve uzaklaştırma, palamarla bağlanma ve değişik rüzgar koşullarında demirleme. 

13. Yelken seyrinde tekne idaresi 
Ufak bir tekneyi şamandıraya yanaştırma ve uzaklaştırma ve değişik rüzgar koşullarında demirleme. Her seyir açısında rüzgarı yelkenleri gözlemek ve trimlemek. 

14. Seyir yapma 
Navigasyon tehlikelerini ve tekne tipinden ya da mürettebattan ileri gelen kısıtları dikkate alarak bir kıyı seyri planlama ve gerçekleştirme. 

DÜZEY-2 TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ (60 SAAT) 

1. Parekete ve Tahmini Mevki 2 saat 
a. PM ve TM tanımları. 

 
2. Mevki Hattı. 1 saat 
b. PM ve TM işaretlenmesi. 

 
3. Manyetik Pusla. 2 saat 
a. Mevki ve zamana göre doğal sapmanın değişimi. 
b. Arızi Sapma, pusula tashihi 
c. Arızi Sapma toleransı. 
d. Dümenci ve el kerteriz puslası 
e. Arızi sapma için sapma grafiği. 

 
4. Mevki belirleme 1 saat 
a. Görerek mevki belirlem yöntemleri. 
b. Hareketli Belirleme. 
c. Elektronik belirleme. 
d. Karışık mevki hatlarından belirleme. 
e. Derinliklere mevki koyma. 

 
5. Gel-gitler.1 saat 
a. Gel-git tanımları. 

 
6. Şamandıralar.1 saat 
a. IALA ‘A’ bölgesi şamandıralar. 
b. Seyir yardımcısı olarak şamandıraların kısıtları. 

 
7. Fenerler.1 saat 
a. Karakteristikler. 
b. Menziller; görsel, aydınlık, nominal. 
c. Fener listeleri, almanaklar. 

 
8. Pilotaj.1 saat 
a. Liman kuralları, kontrol sinyalleri 
b. Önplanlama metodu 
c. Açıklık hatları. 

 
9. Sonarlar. 2 saat 
a. Sonar operasyonu, iskandil savlosu. 
b. Mevcut tipleri. 
c. İkinci iz ekoları. 

 
10.Navigasyona radio yardımları. 3 saat 
a. Loran. 
b. GPS. 

 
11.Jurnaller (hız ve yol) 1 saat 
a. Tipleri ve işleyiş prensipleri. 

 
12. Güverte Seyir Defteri.1 saat 
a. Yat resmi belgeleri. 
b. Şekli, saatlik ve gereğinde kayıtlar. 

 
13. Meteoroloji. 6 saat 
a. Temel terimler, Beaufort skalası. 
b. Hava kütleleri. 
c. Bulut tipleri. 
d. Hava paternleri, basınç ve cephe sistemleri. 
e. Hava tahminlerinin kaynakları. 
f. Deniz tahminlerinin, weatherfax’ın ve hava uydu bilgilerinin yorumlanması. 
g. Kara ve deniz meltemleri. 
h. Deniz sisi. 
i. Hava tahmini için barometre. 

 
14. Demirleme.1 saat 
a. Demir tipleri ve işleyişi. 
b. Demirleme yeri seçimi. 

 
15. Yol Kuralları.1 saat 
a. Çatışmayı önleme kurallarına ilişkin detaylı bilgi (Ek1 ve 3 hariç). 

 
16. Denizde Emniyet. 2 saat 
a. Canyeleği, güvenlik kuşağı,canhalatı. 
b. Yangınla mücadele ve önleme. 
c. Yardım çağrısı. 
d. Sahil Güvenlik. 
e. Kötü havaya hazırlık. 
f. Cansalı ve helikopterle kurtarma. 

 
17. İşaretler.1 saat 
a. Bayraklar ve mors koduyla sinyal verme prensipleri. 

 
18. Kısıtlı Görüşte Navigasyon.1 saat 
a. Siste önlemler. 
b. Siste güvenli seyre engel kısıtlar. 
c. Kısıtlı görüşte strateji. 

 
19. Seyir Planlama ve Gerçekleştirme. 4 saat 
a. Harita ve rota plan defterinin hazırlanması ve denizde kullanımı. 
b. Yatlar için Gümrük kuralları. 
c. Kıyı sularında yat seyri usulleri. 
d. Rota belirleme stratejisi. 
e. Hava tahmin bilgilerinin kullanımı. 
f. Yerel ve milli kanuni düzenlemeler. 
g. Kirliliği önleme sorumluluğu. 

DÜZEY-3 UYGULAMALI EĞİTİM MÜFREDATI 

AMAÇ: Düzey-3 eğitimin amacı, gündüz ve gece koşullarında bir yelkenliye kıyı ve açık deniz seyirlerinde kaptanlık yapabilecek bilgi, kabiliyet ve tekniklerin kazandırılmasıdır. 

EĞİTİM ÖNKOŞULLARI: Denizde 50 gün, 5 gün kaptanlık, 2500 mil, 60 mili aşan 5 seyir, 2 tamgece seyri ve 2 gece dümenci. 

1. Seyir Planlama 
Tekne kabiliyetlerine, navigasyona, kumanya düzenleme, havaya, sığınma yerlerine, yayınlara, stratejiye ve gümrük kurallarına göre bir kıyı seyrinin planlanması. 

2. Denize Hazırlık 
Açık deniz seyirleri için emniyet ekipmanları. 
Teknenin denize hazırlanması, yerleştirme, emniyet brifingi, vardiya düzeni, sorumluluk aktarımı, ekipman ve motor kontrolleri. 

3. Pilotaj 
Pilotaj planı hazırlama, iskandilleri, transitleri, güvenli hatları, şamadıraları, liman talimatlarını dikkate alma. Tekneyi gece ve gündüz idare edebilme. 

4. Seyir Yapmak ve Dümen Tecrübesi 
Tekneyi emir altına almak ve mürettebata komuta etmek. 
Navigasyonun organizasyonu, güverte işleri ve seyirdeki yatın gündelik işleri. Meteorolojik trendlerin önemi. Elektronik seyir yardımcılarının kullanımı ve kısıtları. Seyir esnasında mürettebatın rahatlığı. 

5. Motorla Yat İdaresi 
Sınırlandırılmış alanlarda motorla yatı kontrol etme. Değişik rüzgar ve akıntı koşullarında tüm bordalama ve ayrılma işlemlerini yapabilme. 

6. Yelkenle Yat İdaresi 
Sınırlandırılmış alanlarda yelkenle yatı kontrol etmek. Yelken üstüne demirleme ve palamarla bağlanmak. Her seyir açısında verimli yelken yapmak. 

7. Olumsuz Hava Koşulları 
Kötü havaya hazırlık ve kuvvetli rüzgarda yat idaresi. Sınırlı görüş durumlarında navigasyon ve seyir. 

8. Acil Durumlar. 
Motor veya yelken üzerine seyirde denize düşen kişinin kurtarılması. Cansalına geçilirken yapılacak işlemler, helikopterle kurtarmada ve cankurtarma botunda yapılacak işlemler.