Özel Bodrum Konacık Anaokulu

Bodrum Belediye A.Ş

Özel Bodrum Konacık Anaokulu

Hedefimiz

“Her çocuk eğitimi hakeder.” anlayışından yola çıkarak, deneyimli ve uzman kadromuz çağdaş eğitim anlayışımız ile Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, 36-68 ay arasındaki çocuklarımızın ruh ve beden sağlığının desteklenmesi ön planda tutularak; çocukların yaparak, yaşayarak elde ettikleri tecrübeleri, oyun terapisi, aile katılımları ve projelerle destekleyerek duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, girişimci, yaratıcı, özgüvenli, kendi haklarını koruyan ve başkalarının haklarına saygılı olan, iletişim becerileri kuvvetli, çevre ve toplum bilinci yüksek, vicdan sahibi, iyi bir insan yetiştirmeyi, cumhuriyetin değerlerine bağlı olan mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bu süreç; çocuğun sağlıklı büyümesini, kişiliğini bulmasını, yeteneklerini geliştirmesini içerir. Çocuklar, yaşamın devamlılığını temsil ettiğine göre ebeveynler ve eğitimciler olarak çabamızın da sürekliliği zorunlu olacaktır.
Bodrum Belediyesi olarak daha güzel, daha mutlu ve daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Saygılarımızla.

Eğitim Sistemimiz - İşleyişimiz

Anaokulumuzda 36 – 68 ay arası çocuklarımıza okul öncesi eğitim   vermekte olup ;çocuklarımızın doğum tarihleri ölçü alınarak yaş gruplarına erkek kız dengesine göre ayrılan eğitim sınıflarımızda her sınıfın kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programımız MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programlar esas alınarak hazırlanmakta olup, çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor, özbakım, dil ve sosyal-duygusal alan olmak üzere tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Sınıflarımızda en fazla yirmi öğrenci ve bir öğretmen ve yardımcı öğretmenler bulunmaktadır.Üç yardımcı personelimiz de çocuklarımıza öğretmenlerimizin kontrolünde eşlik edecektir.Yemek ve kahvaltılarımız çocuklarımızın gelişimlerini destekleyecek şekilde gıda mühendisi tarafından karbonhidrat, protein ve yağ miktarlarını gözeten sağlıklı aylık yemek menüleri hazırlanmakta ve Smarfood Catering tarafından temin edilmektedir. Okulumuzun servis hizmeti olmayacaktır.

Okulumuz Eylül-Haziran ayları arasında eğitim-öğretim, Temmuz  ayında  ise yaz kursları başlığı altında hizmet verecektir.

Eğitim programımız içeriğinde uygulanan etkinlik alanları :

Serbest zaman etkinliği : Güne ve diğer etkinliklere hazırlanma, takvim ve hava durumu grafiklerini uygulama, “evcilik, blok, kukla, eğitici oyuncak köşeleri, müzik,  fen ve matematik, resimli kitaplar, sanat gibi çocukların kendi ilgileri doğrultusunda oynayabilecekleri yapılandırılmamış oyun etkinlikleri bütünüdür.

Türkçe dil etkinliği : Tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. çalışmalar ile çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşabilmeleri ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler bütünüdür.

Fen ve matematik etkinliği : Gözlemler, deneyler, araçları tanıma ve kullanma, çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğayı(canlı-cansız varlıkları) tanıma-koruma-sevme, doğa gezileri, piknikler, koleksiyonlar, çocuk ansiklopedisi ve dergileri inceleme, fotoğraf çekme ve fotoğraf inceleme, belgesel izleme vb çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları : Çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte olup asla okuma yada yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme çalışmaları, el becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.), özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekanda konum, mekansal ilişkiler, dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri yada nesne resimlerini eşleştirme çalışmalarından oluşan etkinlikler bütünüdür.

Sanat etkinliği : Yoğurma maddeleri, resim çizme ve boyama, kolaj, el becerilerini ve yaratıcı düşünmeyi geliştiren çeşitli çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Oyun ve hareket : Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış oyunlar, hareket gelişimini destekleyici ; bedensel koordinasyon, hız,denge,güç vb. çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Drama : Kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon çalışmalarını içeren etkinlikler bütünüdür.
Alan gezileri : Kreşimizde yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.

Müzik : Ses dinleme, ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı çalışmaları, çeşitli müzik enstrümanları eşliğinde ritim ve hareketlerle kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyma çalışmalarını içeren etkinlikler bütünüdür.

İngilizce : Öğrencilere İngilizce’yi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Satranç: Okul öncesi satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir.    Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandırır. Satranç, oyun özellikleri nedeniyle; stratejik düşünme, yapılan hamlelerin sonuçlarını değerlendirme, karşılaşılan sonuçları kabullenme gibi ek kazanımlar sağlar.

Okul Psikoloğu: Okul öncesi rehberlik çalışmalarının ana amacı, eğitimi daha kalıcı hale getirebilmek için, çocukların Dil, Sosyal, Fiziksel ve Psikomotor  gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve eğitim faaliyetlerinin de bu duruma paralel geliştirilmesidir. Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılarak, eğitim faaliyetlerinin şekillendirilmesini sağlayacaktır. Günümüzde okullarda okul psikoloğu tercih sebeplerinden bir tanesidir. Veliler ile öğretmen arasındaki iletişimi güçlendirir ve bu sayede okul yönetimi ve öğretmenler öğrenciyi daha iyi tanır ve daha sağlıklı yönlendirmeler yaparak ebeveynler ve çocuk üzerinde oldukça olumlu etkiler yaratır.

Uygulanan Yöntem Ve Teknikler : Anlatım, tartışma, drama, soru cevap, örnek olay incelemesi, deney, araştırma, görerek yapma, keşfetme, gösteri, gezi, benzetişim, problem çözme, tahmin yürütme, grup çalışması, beyin fırtınası, kavram ve zihin haritaları, yarışmalar, bulmacalar, tümdengelim, tümevarım vb. yöntem ve teknikler ile çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri esas alınmaktadır.

Okul Kurallarımız

Okul-Veli İlişkileri

Sayın Velimiz,

Aşağıda belirtilen okul kurallarımız, öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve günlük okul düzeninin aksamasını önlemek amacıyla belirlenmiştir. Bu kuralları uygulamak ve öğrencilerimizin de uygulamasını sağlamak konusunda göstereceğiniz özen ve işbirliği için teşekkür ederiz.

 • Okulumuzun çalışma saatleri 08:30 – 17:30 arasındadır. Ancak çalışan velilerimiz düşünülerek; sabah saat 08:00’da bir nöbetçi öğretmenimiz okulumuzda hazır bulunmakta; öğleden sonra da 17:30 ile 18:00 saatleri arasında bir nöbetçi öğretmen okulda kalan öğrencilerimizle ilgilenmektedir. Okulumuzdan yararlanmak için gün seçebilme ve yarım gün imkanı bulunmamaktadır.
 • Sınıftaki diğer öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi açısından, öğrencilerimizi okula bırakırken ve alırken velilerimizin sınıflara, yemekhaneye vb. alanlara girmemesi gerekmektedir. Bu konuda, girişteki görevliden veya idari bölümden yardım istenebilir. Okula geliş ve gidiş saatlerinde, öğretmenimiz öğrencilerini yalnız bırakamayacağı için velilerimizin, öğretmeni kapıya çağırması, öğrenci ile ilgili özel görüşme yapması uygun olmamaktadır.
 • Öğrencilerimizin, gün içerisindeki durumları ile ilgili merak ettiğiniz veya iletmek istediğiniz konuları okul telefonunu arayarak idareye bildirebilirsiniz.
 • Öğrencimizi, okuldan anne ve baba dışında birisi alacaksa (büyükanne ve büyükbabalar da dahil), velinin mutlaka okulumuza önceden bu kişinin adını ve soyadını bildirmesi gerekmektedir. Velinin izni olmadan öğrenci, başka bir kimseye verilmemektedir.
 • Diğer öğrencilerimizi korumak amacıyla, hasta olan öğrencimiz okula alınmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince bulaşıcı hastalık geçirmiş olan bir öğrencimiz, okula döneceği zaman, doktorundan, hastalığının tamamen geçtiğine dair bir rapor getirmelidir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği’nin 53. Maddesi gereğince, okullarda, reçete ile satılan veya doktor tavsiyesi ile kullanılan ilaçları bulundurmak ve çocuklara bu ilaçları vermek yasaktır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimize ilaç (vitamin vb.dahil.)verilmeyecektir.
 • Gün içerisinde, hastalanan, ateşi yükselen bir öğrenci olduğunda, sınıftan alınır ve ailesine haber verilecektir. Böyle bir durumda, öğrenci, idari bölümde bekletilecek ve ailenin en kısa süre içerisinde öğrenciyi okuldan alması sağlanacaktır.
 • Okulumuzun yemek saatleri;

Sabah kahvaltısı: 09:00 – 09:30

Öğle yemeği:12:00 – 13:00

İkindi kahvaltısı: 15:30 – 16:00 gibidir.

 • Öğrencimizin özellikle sabah kahvaltısına katılabilmesi için okula geliş saati çok önemlidir. Derslere ve etkinliklere vaktinde başlanması olası gecikme ve aksaklıkları önlemektedir. Olası gecikmelerde beslenme saatlerimizin süresi uzatılmayacaktır. Okulumuzdaki beslenme saatlerinde öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak, sofra kurallarını öğretmeye özen gösterilir. Öğrencilerimizin menüdeki tüm yiyeceklerin tadına bakmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda ‘’dört çatal, dört kaşık’’ uygulaması vardır.
 • Öğrencimizin varsa alerjisi olan yiyecek veya içecekleri mutlaka sınıf öğretmenine ya da idareye yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Öğretmenlerimiz, gün içerisinde, telefonla veya yüz yüze görüşme yapmak amacıyla sınıflarından ayrılamamaktadır. Her öğretmenimizin size ayrıca bildirilecek olan haftalık görüşme saatleri vardır. Önceden randevu alarak belirtilen gün ve saatlerde çocuğunuzun öğretmeni ile görüşme yapabilirsiniz. Öğretmenlerimiz, sınıf içerisinde cep telefonu kullanmamaktadır. Bu nedenle, gün içerisinde, çocuğunuzla ilgili sormak istediğiniz bir şey olduğu zaman, okul idaresinden yardım isteyebilirsiniz. Öğretmenlerimizin veliler ile numaralarını ve sosyal medya hesaplarını paylaşmaları, velilerimizin özel davetlerine (doğumgünü, kahvaltı, yemek programları) katılmaları kurumsal kimliğimiz gereğince yasaktır.

 

 • Okula gelirken öğrencilerimizin (kolye, küpe, nazar boncuğu, çengelli iğne vb.) takılar takmaları, oyun sırasında kazalara yol açabilmektedir. Değerli takıların da kaybolma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle okula öğrencimizin değerli takıları ile okula gelmemesi gerekmektedir. Ayrıca değerli ve kaybolabilecek küçük oyuncaklarımızı da okula getirmeleri sakıncalı olacaktır. Öğretenlerimizin yıl içeresin de belirleyeceği günlerde oyuncak, kitap vb. materyalleri göndermeniz uygun görülmektedir.
 • Öğrencilerimize sağlıklı beslenme becerilerini tam anlamı ile kazandırabilmek ve alerjik çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak velilerden hiçbir besin grubu okulumuza kabul etmemekteyiz.
 • Öğrencilerimizin yedek kıyafetleri, sınıflarındaki dolaplarında durmaktadır. Gün içerisinde gerekli oldukça öğretmen, öğrencimizin üzerini değiştirmekte ve kirlenen kıyafetini çantasına koyarak eve göndermektedir. Okulda eksilen kıyafetin takip edilerek tamamlanması, daha sonra okulda sıkıntı yaşanmasını önleyecektir.
 • Öğrencilerimizin ‘’doğum günü kutlamaları’’ okulumuzda yapılmaktadır. Her ayın son cuma günü, o ay içerisinde doğan tüm öğrencilerin doğum günü, ikindi kahvaltısı saatinde, öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte toplu olarak kutlanmaktadır. Doğum günü partilerine ailelerimiz katılım sağlamayacaktır.
 • Öğrencilerimizin, okula gelirken eşofman benzeri rahat kıyafetler giymeleri, gün içinde yapılan aktivitelerde daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. Kostüm vb. benzeri kıyafetler ile okula gelmemeleri gerekmektedir. Öğretmenimiz gerekli olan etkinlik günlerimizde kostüm günü belirleyecek ve tarafınıza bilgi verecektir.
 • Günlük programın aksamaması ve diğer çocuklara örnek teşkil etmemesi amacıyla okulumuza misafir öğrenci (kardeş, akraba gibi) kabul edilmemektedir.
 • Öğrencinin her hangi bir sebepten okula gelmeme durumunu okul idaresine bildirmeniz gerekmektedir.
 • Ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları dışında sınıflarda kamera bulunmamaktadır.
 • Okulumuz gerekli olmadığı takdirde ziyarete kapalı olmalıdır.
 • Anne ve babasına ek olarak, merkezlerimize velilerin yazılı olarak bildirdiği kişiler de çocukları alıp bırakabilmelidir.

KAYIT BİLGİLERİ

 • Bodrum’da yaşayan tüm aileler, 36-68 yaş grubunda olup, tuvalet alışkanlığı edinmiş, bez kullanmayan, uygun olan çocukları için başvuru yapabileceklerdir.
 • Engelli çocuklarımızın başvurularının değerlendirebilmesinde bireysel ve fiziki desteğe ihtiyaç duymamaları ve merkezde uygulanacak programdan tam olarak yararlanabilecek düzeyde olmaları gözetilecektir.
 • Okulumuzun öğrenci kesin kayıt önceliği Bodrum Belediyesi çalışan personel çocukları,dar gelirli aile çocuklarından, diğer kamu çalışanlarından olacaktır. (Var olan öğrencilerimiz öncelikli)kontenjan açığımız için diğer başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Veli adaylarımız öğrenci ön başvuru ve kesin kayıt sürecini https://bodrumbelediyeas.com.tr/ web adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler. Ön başvurular web sitemiz üzerinden alınacaktır. Kesin kayıtlar web sitemizde açıklanacak, gerekli olan durumlarda da okul idaresi tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ön başvuru süresini ya da daha sonra kesin kayıt süresini kaçıran çocuklar için tekrar başvuru yapılmayacaktır. Kontenjan dolmadığı durumlarda sistem tekrar ön başvuru için açılacaktır. Bu durumda veli adaylarımız tekrar başvuru yapabileceklerdir.
 • Veli adaylarımız başvuru iptali yapamazlar. İptal işlemleri okul idaresi tarafından aday velimizin yazılı beyanı sonucunda yapılacaktır.
 • Ön kayıt işlemini tamamlamış, kesin kayıt için kabul almış olan çocukların kayıt işlemleri ile ilgili ailenin sağlık, vefat vb. sorunlar nedeniyle kayıt işlemlerini tamamlayamama durumunda idare ile iletişime geçilerek ek zaman istenmelidir. İdarenin belirteceği ek süre zarfında kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. Belirtilen mazeretin ispat yükümlülüğü olacak, ek sürede kayıt işlemlerini tamamlayamayan ve/veya mazeretini kanıtlayamayan çocukların yerine yedek listesinden kayıt kabul edilecektir.
 • Mevcutta kaydı olan, devam etmek isteyen ve ay şartı tutan çocuklarımız her yıl kayıt yenileme aşamalarına yeniden dahil olacaktır.
 • Okul kontenjan sayısına göre en az bir ihtiyaç sahibi çocuk için ücretsiz kayıt kabul edilecektir.
 • Kayıtlarımızda indirim sağlanmayacaktır.
 • Ücretler aylık olarak alınacak, belirtilen hesap numarasına yatırılacak ya da kredi kartı ile okul idaresine ödeme yapılacaktır.
 • Kayıt dondurma sitemi olmayacak, herhangi bir iade yapılmayacak, deneme süresi bulunmayacaktır.
 • Geçerli nedenler belgelendiği durumda devamsızlık kabul edilecek, geçerli sebebi olmayıp, 1 ay süre ile devamsızlık durumunda kayıtları silinecek ve sadece Eylül ayında yedek öğrencilerin kaydı alınacaktır.
Paylaş: