Kesin Kayıt Bilgileri

Bodrum Belediye A.Ş

Kesin Kayıt Bilgileri

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnşaat San.ve Tic AŞ’ye bağlı, Özel Bodrum Lale Süreyya Turgut Anaokulu yönetim kararında ” Ön kayıt kabul işlemi, Kayıt Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından her yıl en çok altmış (60) öğrenci için değerlendirmeye alınır. ” ifadesi yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Kayıt Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek, kesin kayıt için altmış(yüz yirmi) öğrenci alınacaktır.

       Kayıt Tarihleri

Ön Kayıt Başvuru                                                                                    :              13-15 Ocak 2024

Ön Kayıt Belge Teslimi                                                                           :              16-17 Ocak 2024

Öğrenci Kayıt Kabul Komisyonu Değerlendirme                                               :              18 Ocak 2024

Kesin Kayıt Öğrenci Duyuru Listesi İlanı                                           :              18 Ocak 2024

Öğrenci Kesin Kayıt Evrak Teslimi ve Ödeme                                  :              19-20 Ocak 2024

Ön Kayıt İçin Gerekli Koşullar ve Belgeler:

 • Doğum tarihi 30.09.2020 – 30.01.2018 tarihleri arasında ( 36-68 aylık ), olan aday öğrenciler ön kayıt değerlendirme sürecine katılabileceklerdir,
 • Doğum tarihi 2017 EKİM-KASIM-ARALIK ayı ( 69-70-71 aylık ) olan aday ön kayıt değerlendirme sürecine katılabileceklerdir.

Öğrencinin anne, baba veya yasal vasisi kayıt esnasında   yazılı   olarak, öğrencinin in anasınıfına devam   etmesini  istediğini  beyan     edecekleri   matbu   dilekçe   imzalayacaklardır.

 • Aday öğrencinin ve velinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Anne, baba ya da vasinin çalıştığı iş yerine ait belgeleri,(iş yeri kimlik kartı geçerlidir.)
 • Anne, baba ya da vasinin;

Çalışan ise; gelir bordrosu(çalışmıyor ise geçmiş sgk dökümü(e devlet), iş yeri sahibi ise;vergi levhası, e devletten tapu kadastro belgesi, e devletten vergi beyan belgesi(kayıtlı araçlar),

 • Nüfus aile kayıt örneği,(e devlet)
 • Gazi veya şehit çocuğu ise ; gazi veya şehir çocuğu olduğuna dair resmi belge.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Çocuğun aşı kartı fotokopisi
 • Çocuğun sağlık raporu
 • Çocuğun 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 • Anne-baba ayrıysa velayet belgesi,
 • Kesin kayıt linkinde bulunan tüm formlar(doldurulmuş hali ile)

Yaz Okulu Kayıtları İçin Gerekli Koşullar

 • Yaz okulu kayıtlarımız içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılındaki kayıtlı öğrencilerimiz için geçerlidir. Var olan velilerimizin her hangi bir evrak hazırlaması gerekmemektedir.

DİKKAT!!

ÖNEMLİ   AÇIKLAMA: Ön kayıt için belgeler eşler için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Her hangi bir mülk varlığı yok ise e devletten çıkacak olan   “araç ya da mülk bulunmamaktadır.”ibaresi yazılı beyan edilecektir. Boşanan eşler için boşanma belgeleri beyan edilecektir. Burslu öğrenci başvuru değerlendirmesi için yukarıdaki tüm belgeler ayrıca gider belgeleri (kira, kredi, haciz, nafaka bedeli vb) beyan edilecektir. Ön ve  kesin kayıt evrakları belirtilen tarihlerde okul idaresine elden teslim edilecektir. Ön kayıt ve kesin kayıt sürecinde, yayınlanan tarihler harici; başvuru, eksik evrak teslimi, kesin kayıt evrak teslimi,ödeme yapılmaması vb. durumlarda öğrenci değerlendirmeye alınmayacak ve kesin kaydı oluşturulmayacak, tekrar başvuru ve kesin kayıt tarihi oluşturulmayacaktır. Öğrenci kesin kayıt ilan tarihinden sonra okul idaresi tarafınıza ulaşarak kesin kayıt randevu gün ve saatini (mesaj, mail, telefon) tarafınıza bildirecektir.

0252 369 26 26 nolu iletişim numarasından diğer görüşmeler için randevu almanızı önemle rica ederiz.

 Adres: Konacık Mah. Yahyaçavuşoğlu cad. No:1-2 Konacık Bodrum

Özel Bodrum Konacık Anaokulu

 Web:   www.bodrumbelediyeas.com.tr

(Konacık Paşalılar Petrol Arkası, Bodrum Mutfak Yanı)

Paylaş: